Είναι μια διαδικασία προσανατολισμού, κατά την οποία χρησιμοποιούνται τα εργαλεία του Coaching και της Συμβουλευτικής και έχουν σκοπό να προσφέρουν υποβοήθηση σε θέματα ανάπτυξης – επιλογής επαγγέλματος, ώστε το άτομο να είναι ικανό να επιλέξει μόνο του την επαγγελματική του κατεύθυνση.

Ο συμβουλευόμενος  -16 ετών και άνω- εξοικειώνεται και διερευνά θέματα και παράγοντες που επηρεάζουν τη διαδικασία λήψης απόφασης, επιδρώντας στην επαγγελματική ανάπτυξη. Διερευνά:

  • Την επιλογή επαγγέλματος, ως μέρος της εξελικτικής διαδικασίας
  • Την Συμπεριφορά
  • Την Ωριμότητα
  • Την Αυτοαντίληψη
  • Τα Ενδιαφέροντα
  • Τα Πρότυπα σταδιοδρομίας