Συμβουλευτική για γονείς με παιδιά στην σχολική ηλικία, έως 12 ετών

Ενδεικτική θεματολογία που ενδιαφέρει τους γονείς με παιδιά σε αυτή την ηλικία:  

 • Ο δεκάλογος της θεωρίας της Maria Montessori
 • Εκμάθηση του «Σχεδίου των 6 βημάτων προς τη συνεργασία»
 • Παγίδες στην αποτελεσματική συνεργασία γονιού-παιδιού
 • Η σημασία της επικοινωνίας στη οικογένεια- Συστημική θεώρηση
 • Ο ενήλικος σαν πρότυπο μίμησης
 • Ενσυναίσθηση και αυτοαποκάλυψη- που και πως
 • Διαδικασία οριοθέτησης, αυτορρύθμισης- Καθιέρωση κανόνων και αναθεώρηση
 • Λογικές και φυσικές συνέπειες
 • Θέματα διαπαιδαγώγησης στη σχολική ηλικία
 • Προϋποθέσεις για εποικοδομητικές συζητήσεις
 • Δημιουργικές ερωτήσεις και ανταλλαγή απόψεων
 • Ενδοοικογενειακή επικοινωνία και διαχείριση συγκρούσεων
 • Επαναπροσδιορισμός της πειθαρχίας, διαφορές με την τιμωρία. Ανταμοιβή
 • Πρόληψη και αντιμετώπιση της αρνητικής συμπεριφοράς – πρακτικές τεχνικές
 • Ο ρόλος των γονέων στη διαμόρφωση της σχολικής συμπεριφοράς
 • Αντιμετωπίζοντας δύσκολες καταστάσεις
 • Οποιοδήποτε άλλο θέμα απασχολεί τους γονείς

 

 

 

Συμβουλευτική για γονείς με παιδιά στην Εφηβική ηλικία, 12-18 ετών

Ενδεικτική θεματολογία που ενδιαφέρει τους γονείς με παιδιά σε αυτή την ηλικία:

 • Αντιμέτωπος με τις προκλήσεις της εφηβείας
 • Όταν ο έφηβος μεταβαίνει από την οικογένεια, στην ομάδα των συνομηλίκων
 • Ο γονιός ως καλός ακροατής
 • Ενίσχυση της δέσμευσης στο σκοπό
 • Η Συγνώμη -Αναγνώριση λάθους- πώς να συγχαρείτε
 • Σεβαστείτε τη σιωπηλή περίοδο της εφηβείας
 • Η επανάσταση της εφηβείας
 • Έφηβοι και αναβλητικότητα
 • Διαχείριση θυμού και συγκρούσεων
 • Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και σεξουαλική παρενόχληση
 • Σεξ, Αγάπη και ηθική
 • Το πρώτο ερωτικό ραντεβού
 • Εγκυμοσύνη στην εφηβεία
 • Ο ρόλος της οικογένειας στη πρόληψη της χρήσης ουσιών
 • Το διαδίκτυο και η τηλεόραση στη ζωή παιδιών και εφήβων
 • Σχολική άρνηση, τρόποι αντιμετώπισης
 • Ελεύθερος χρόνος
 • Οποιοδήποτε άλλο θέμα απασχολεί τους γονείς