Η Επαγγελματική Ανάπτυξη λαμβάνει υπόψη το γενικό πλαίσιο και την κουλτούρα του συμβουλευμένου και συχνά αγγίζει προσωπικά ζητήματα.

Στις συνεδρίες, εξετάζονται όλες οι πλευρές που συντελούν στις προσωπικές επιλογές. Ακόμα, η είσοδος και η πρόοδος στην εκπαίδευση, οι επαγγελματικές και ερασιτεχνικές ενασχολήσεις, οι δεξιότητες, τα ενδιαφέροντα, οι αξίες και το προσωπικό στυλ.

Δεν χρησιμοποιεί τυποποιημένες αξιολογήσεις.

 

Ενδεικτικά, διερευνά θέματα όπως:

 • Αλλαγή στάσης και προσέγγισης της τωρινής εργασίας
 • Επιδίωξη εξέλιξης μέσα στον επαγγελματικό χώρο
 • Αλλαγή τμήματος, αλλά σε παρόμοια εργασία
 • Αλλαγή εργοδότη
 • Έναρξη προσωπικής επιχείρησης
 • Έναρξη νέας εργασίας, βήματα προς μια καινούρια σταδιοδρομία
 • Ανάπτυξη αυτογνωσίας
 • Σύνταξη βιογραφικού και συνοδευτικής επιστολής
 • Αντιμετώπιση κρίσεων στον εργασιακό χώρο – προβλήματα επικοινωνίας
 • Συμβουλευτική ανέργων
 • Συμβουλευτική φοιτητών
 • Εργασιακό στρες
 • Διαχείριση χρόνου – επαγγελματική εξουθένωση
 • Έλλειψη ισορροπίας εργασίας-οικογένειας