Ο Σωκράτης στο… ψυχιατρείο

Πείραμα βασισμένο στη σωκρατική μέθοδο έδειξε ότι άτομα με σοβαρές ψυχιατρικές διαταραχές που έχουν διαπράξει εγκλήματα αντιλαμβάνονται την έννοια της ηθικής.

Μαθαίνω να εκτιμώ τις μικρές χαρές!

«Ίσως, αν ξέραμε πότε ακριβώς νιώθουμε ευτυχία, τότε θα μπορούσαμε να ξέρουμε και ποια είναι εκείνα τα πράγματα που είναι απαραίτητα για τη ζωή μας» - Joanna Field.