Κάνε κάτι … τρελό!

Η περιπέτεια απαιτεί να βαδίσουμε στο άγνωστο, να εγκαταλείψουμε την βόλεψη μας!