Βιώνοντας την μέση ηλικία!

Η μέση ηλικία είναι μια περίοδος που χαρακτηρίζεται από έντονη παραγωγικότητα και δημιουργικότητα στον χώρο της εργασίας αλλά και στην οικογένεια!