Ποιος είναι ο οδηγός σας στη ζωή;

Ο Νους μας συντηρεί εικόνες, ακούσματα, γεύσεις, αρώματα, αισθήσεις και φτιάχνει αξίες, πεποιθήσεις και συμπεριφορές  που εμπεριέχουν πληροφορίες και εκφράζονται με λέξεις. Οι λέξεις είναι ο μοναδικός τρόπος να μεταφέρουμε στον συνομιλητή μας –εκτός από τη γλώσσα του σώματος- μια εσωτερική εμπειρία ή αντίδραση.

Οι λέξεις, όσο προσεκτικά επιλεγμένες κι αν είναι, καθρεφτίζουν το ιδιαίτερο νόημα που δίνει καθένας για τον εσωτερικό του κόσμο. Από πολύ νωρίς, ο εγκέφαλος μαθαίνει πως «πρέπει» να είναι η πραγματικότητα και ερμηνεύει τα σήματα των αισθήσεων έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα που είναι καταγεγραμμένη μέσα μας.

 

Χαρτογραφώντας τον εσωτερικό χάρτη!

Η χαρτογράφηση των πεποιθήσεων με εργαλεία του Life Coaching –  NLP μας βοηθά να αποκαλύψουμε μια περιοχή της ζωής μας που κυριαρχούν αρνητικές πεποιθήσεις και που ο νους μας συντηρεί. Χαρτογραφώντας τις πεποιθήσεις αντιλαμβανόμαστε πως συνδέονται μεταξύ τους οι σκέψεις, τα νοήματα, οι πράξεις.

Κάθε ενέργειά μας είναι προϋπόθεση για τη δική μας πραγματικότητα. Αυτό που προϋποθέτουμε (πιστεύουμε ότι υπάρχει)  θα το βιώσουμε με κάποιο τρόπο προκαλώντας τις συνθήκες, θα το δούμε μπροστά μας.

 

 

Ο ασυνείδητος νους επιλέγει τις λέξεις, τις συνδέσεις, τις πεποιθήσεις!

Οι συνδέσεις των λέξεων αποτυπώνουν τον προσωπικό χάρτη του καθενός, παραπέμποντας στη δική του εμπειρία και αποκαλύπτουν τις προσωπικές του πεποιθήσεις με βάση τις οποίες κάνει επιλογές ζωής. Η μοναδικότητα της εμπειρίας έχει ήδη καταγραφεί στον ασυνείδητο νου.

Για παράδειγμα, αν κάποιος πιστεύει ότι είναι άτυχος στις σχέσεις, ο νους του έχει μάθει να εστιάζει στις δυσκολίες των σχέσεων, στην μεγέθυνσή τους, στην απομόνωση των αρνητικών και την παράλειψη των θετικών στιγμών, και μάλιστα δεν αποκλείεται να επιλέγει σχέσεις δύσκολες έως αδύνατες, αφού έτσι είναι «γραμμένη» η εσωτερική του πραγματικότητα, ο χάρτης του.

Όταν όμως προστεθεί καινούρια γνώση, ο εσωτερικός χάρτης αλλάζει…

 

 

2008-the-girl-in-the-wood

Έτσι εξηγείται γιατί κάποιος αποδυναμώνεται ή όχι από τις λέξεις!

Συχνά οι λέξεις που χρησιμοποιούν οι άλλοι έχουν το νόημα που οι ίδιοι δίνουν σε αυτές. Για τον συνομιλητή τους, μπορεί να έχει άλλο νόημα. Ο άνθρωπος που γνωρίζει τον εαυτό του και τον εμπιστεύεται δεν αποδυναμώνεται από τις λέξεις που κάποιος άλλος χρησιμοποιεί. Οι λέξεις από μόνες τους στερούνται νοήματος, εκτός του νοήματος που ο ίδιος δίνει. Δεν είναι ικανές να προκαλέσουν καμιά αντίδραση –θετική ή αρνητική- εκτός και εάν καταφέρουν να αγγίξουν κάποια ευαίσθητη πλευρά του χάρτη του.

Η πραγματικότητα είναι διαφορετική για τον καθένα μας, είναι υποκειμενική και εξαρτάται από τον προγραμματισμό του εγκεφάλου του. Δεν υπάρχει μια πραγματικότητα, ίδια για όλους. Η αντίληψη εξαρτάται από όσα είπαμε προηγούμενα.

Ανάμεσα στα γεγονότα και την δική μας υποκειμενική αντίληψη, μεσολαβεί η σκέψη-ερμηνεία. Αυτή είναι καθαρά δική μας!

 

Ωριμότητα σημαίνει…

Ανάμεσα στα άλλα, ωριμότητα σημαίνει να αναλαμβάνει κανείς την ευθύνη για όσα σκέφτεται ή αισθάνεται και για τις αντιδράσεις που έχει στο άκουσμα των λόγων κάποιου ή στη συμπεριφορά του γενικότερα.

Ο ώριμος άνθρωπος, όταν αντιληφθεί ότι κάποιος με τη λεκτική συμπεριφορά του τον πρόσβαλε ή τον θύμωσε στρέφει τον προβολέα μέσα του και όχι στον άλλον. Μέσα του θα αναζητήσει τις αιτίες, αντικαθιστώντας τις περιοριστικές πεποιθήσεις που περιορίζουν την ανέλιξη, με ενισχυτικές πεποιθήσεις.

Με τη βοήθεια των τεχνικών του Coaching – NLP θα μπορέσει να επαναπροσδιορίσει τη σημασία των λέξεων-πεποιθήσεων και να μεταβάλει την οπτική/ακουστική/κιναισθητική ανάμνηση (αρνητική πεποίθηση ή εμπειρία) η οποία πυροδοτεί την αντίδρασή του και τον κρατά δέσμιο μια συγκεκριμένης –συχνά επαναλαμβανόμενης- αντίδρασης.

 

Μαίρη Στραβοράβδη – Life Coach

 

Δες εδώ όλα τα σεμινάρια!